• Nu ai niciun produs in cos.
  • Nu ai niciun produs in cos.

Politica de Confidentialitate

CE DATE COLECTĂM DE LA TINE

bookcity.ro foloseşte următoarele modalităţi de colectare a datelor tale cu caracter personal: date de navigare înregistrate de serverul care găzduieşte Site-ul, furnizarea voluntară de către utilizator, cookie-uri. bookcity.ro prelucrează următoarele date: nume şi prenume, sexul, data şi locul naşterii, telefon/fax, adresă, e-mail, date bancare, comportament, cod numeric personal.

1. Date de navigare

În cursul normal al funcţionării lor, sistemele informatice şi procedurile software pe care se bazează funcţionarea Site-ului obţin o serie de informaţii a căror colectare şi transmitere este necesară pentru buna funcţionare a protocoalelor de comunicare Internet. Aceste informaţii nu sunt colectate pentru a fi asociate cu subiecţi identificabili, dar, prin natura lor, ar putea, în cazuri speciale, prevăzute de lege, să conducă la identificarea utilizatorilor.

În această categorie de date intră adresele IP sau numele domeniului calculatorului, adresele URL ale resurselor accesate, orarul vizitei tale, metoda utilizată pentru a interoga serverul, dimensiunea fişierului accesat, codul numeric care indică stadiul interogării serverului (accesat, eroare etc.) şi alţi parametri referitori la sistemul de operare şi la mediul informatic al utilizatorului.

Datele indicate vor fi utilizate doar cu scopul de a colecta informaţii statistice anonime în legatură cu folosirea Site-ului şi pentru a-i putea controla corecta funcţionare. Datele ar putea fi utilizate de instituţiile abilitate şi în vederea stabilirii răspunderii în cazul săvârşirii unor ipotetice infracţiuni informatice, cu scopul de a vă garanta securitatea şi siguranţa în timpul navigării.

2. Date pe care le furnizezi voluntar

Tu vei putea să ne furnizezi voluntar propriile date personale, ori de câte ori vei dori să efectuezi comenzi on-line sau în cazul în care vei dori să te abonezi la serviciul „newsletter”.

Furnizarea voluntară a datelor tale implică şi acordarea consimţământului tău în vederea utilizării acestora pentru scopurile pentru care au fost colectate, în lipsa căruia noi nu îţi vom putea onora comanda.

3. Cookie-uri

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome. Firefox) si este complet pasiv (NU conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului sau alte informații confidențiale).

Pentru a-ţi pune la dispoziţie toate funcţionalităţile site-ului şi a-ţi face navigarea mai uşoară, bookcity.ro se foloseşte şi de aşa-numitele „cookie-uri de sesiune”, care nu sunt memorate de calculatorul tău decât pentru scurtă vreme, fiind eliminate odată cu închiderea browser-ului.

Cookie-urile folosite de bookcity.ro (proprii sau de la terți) sunt: Google Analytics, Google Adwords, Facebook Login, DoubleClick by Google, Profitshare, Twitter, 2Performant si altii.

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:
Cookie-uri de performanță a site-ului
Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
Cookie-uri pentru geotargetting
Cookie-uri de înregistrare
Cookie-uri pentru publicitate
Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: google.com, facebook.com, twitter.com, plus.google.com, 2performant.com, alții.

Anumite informații ce pot fi date cu caracter personal (prenume, adresa de email, județ) sunt transmise pe o durată limitată de timp către serviciul partener Opinii de Încredere by TRUSTED.ro, în scopul trimiterii unui mesaj în numele magazinului pentru a gestiona în mod independent opinia clienților cu privire la magazinul nostru. Părerea clienților va fi publicata pe feedback.trusted.ro. Informațiile sunt șterse automat de către sistemul serviciului partener după ce scopul a fost atins. Feedback.trusted.ro poate folosi terțe sisteme pentru trimiterea tehnică a mesajelor, astfel încât să se asigure că acestea ajung la clienți.

SCOPUL ÎN CARE LE COLECTĂM

Nu îţi colectăm datele decât pentru a putea răspunde cât mai prompt şi eficient solicitărilor şi comenzilor tale, în toate etapele procedurii de achiziţie: verificarea corectitudinii datelor introduse de tine în formularul de comandă, verificarea comenzii tale, emiterea facturii pentru produsele comandate de tine, precum şi pentru a te putea contacta în legătura cu orice neclaritate apărută în efectuarea comenzii.

De asemenea, furnizarea voluntară a datelor tale implică şi acordarea consimţământului tău asupra prelucrării acestora de către bookcity.ro.

MODALITATEA PRELUCRĂRII

Datele tale personale sunt prelucrate prin intermediul instrumentelor automatizate şi pentru timpul strict necesar atingerii scopului pentru care au fost colectate.

Măsuri specifice de siguranţă sunt adoptate pentru prevenirea folosirii nelegale şi abuzive a datelor tale, precum şi împotriva accesului neautorizat şi pierderii acestora.

DREPTURILE TALE
 
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. COMPACT S.A. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care clienții noștri ni le furnizează. S.C. Compact S.A. este înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor datelor cu caracter personal sub nr. 22244. Scopul colectării datelor este: emiterea facturii fiscale, informarea clienților asupra stării comenzii și expedierea către aceștia a produselor comandate. Codul Numeric Personal va fi folosit exclusiv pentru facturare și nu va fi făcut public. 

Nicio persoană nu are obligația de a furniza aceste date, însă refuzul determină imposibilitatea efectuării comenzii. 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorii noștri. 

S.C. COMPACT S.A. garantează confidențialitatea datelor, astfel că, nu vom furniza nicio informație (nume, adrese, comenzi etc) terțelor persoane, cu excepția curierului sau poștei. 
Datele personale ale clienților vor putea fi transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale, sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare. 

S.C. COMPACT S.A. utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate conform prevederior legale în vigoare. 

Conform Legii nr. 677/2001, clienții noștri beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Clienții au dreptul să se opună prelucrării datelor personale și să solicite pe cale oficială ștergerea datelor. Această solicitare se poate face la adresa de email office@bookcity.ro.


Cu stimă,
Echipa Bookcity.ro
www.bookcity.ro