Politica de Confidentialitate

OPERATORUL

Compania care administrează site-ul www.bookcity.ro, este S.C. COMPACT S.A. cu sediul în Brașov, str. M. Kogălniceanu, nr. 13, bl. C2, cod poștal 500090, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J08/535/1991 și având codul fiscal: RO 1098692, capital social 405.192,84 RON.

S.C. COMPACT S.A., în calitate de administrator al website-ului www.bookcity.ro respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dvs. atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care aplică Politică de Confidențialitate. S.C. COMPACT S.A. își rezervă dreptul de a schimbă și de a actualiza în orice moment conținutul website-ului www.bookcity.ro precum și Politică de Confidențialitate și Termenii și condițiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă.

OBIECT

îți aducem la cunoștință  acest document a fost întocmit cu respectarea normelor legale în vigoare privitoare la protecția datelor cu caracter personal și se completează cu acestea.

DATE COLECTATE

www.bookcity.ro folosește următoarele modalități de colectare a datelor tale cu caracter personal (denumite, în continuare, „date”): rapoarte de trafic înregistrate de serverul care găzduiește Site-ul (date de navigare), date furnizate voluntar, cookie-uri.

www.bookcity.ro prelucrează următoarele date: nume și prenume, sexul, data și locul nașteriisemnătura, telefon/fax, adresa, e-mail, date bancare, obișnuințe, comportament, cod numeric personal.

Date de navigare

în cursul normal al funcționarii lor, sistemele informatice și procedurile software pe care se bazează funcționarea site-ului obțin o serie de informații a căror colectare și transmitere este necesară pentru bună funcționare a protocoalelor de comunicare Internet. Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu subiecți identificabili, dar, prin natură lor, ar puteaîn cazuri speciale, prevăzute de lege,  conducă la identificarea utilizatorilor.

în această categorie de date întră adresele IP sau numele domeniului calculatorului, adresele URL ale resurselor accesate, orarul vizitei tale, metodă utilizată pentru a interoga serverul, dimensiunea fișierului accesat, codul numeric care indică stadiul interogării serverului (accesat, eroare etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare și la mediul informatic al utilizatorului.

Te informăm  atunci când vizitezi site-ul, serverul înregistrează automat toate aceste date, la fel cum se întâmplă în cazul tuturor operatorilor.

Datele indicate vor fi utilizate doar cu scopul de a colecta informații statistice anonime în legătură cu folosirea site-ului și pentru a-i putea controla corecta funcționare. Datele ar putea fi utilizate de instituțiile abilitate și în vederea stabilirii răspunderii în cazul săvârșirii unor ipotetice infracțiuni informatice, cu scopul de a va garanta securitatea și siguranță în timpul navigării.

Date furnizate voluntar

Tu vei putea  ne furnizezi voluntar propriile date personale, ori de te ori vei dori  efectuezi comenzi on-line sau în cazul în care vei dori  te abonezi la serviciul „newsletter”. Tipul de informații colectate de la tine prin intermediul site-ului se va face în conformitate cu finalitățile indicate la punctul 4, intitulat „Scopul colectării datelor”. Unele din datele colectate în acest mod pot avea caracter obligatoriu, fiind indispensabile pentru a răspunde solicitării tale. Vei fi întotdeauna în măsură  distingi datele cu caracter obligatoriu de cele cu caracter facultativ, pentru  cele dintâi sunt evidențiate cu un asterisc [*].

Furnizarea voluntară a datelor tale implică și acordarea consimtamântului tău în vederea utilizării acestora pentru scopurile pentru care au fost colectate, în lipsa căruia noi nu îți vom putea onora comandă.

Cookie-uri

Pentru a-ți pune la dispoziție toate funcționalitățile site-ului și a-ți face navigarea mai ușoară, www.bookcity.ro se folosește și de așa-numitele „cookie-uri de sesiune”, care nu sunt memorate de calculatorul tău decât pentru scurtă vreme, fiind eliminate odată cu închiderea browser-ului.

Folosirea acestor cookie-uri este strict limitată la transmiterea identificatorilor de sesiune (numere cauzale generate de server), necesari în vederea atingerii scopului prevăzut în paragraful precedent.

SCOPUL

Scopul colectării datelor este:

  • informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achiziționate;
  • trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS);
  • de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și a comportamentului Clientului/Cumpărătorului.

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată  aceste date  fie incluse în baza de date a site-ul www.bookcity.ro  și cu utilizarea și prelucrarea de către S.C. COMPACT S.A. și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai suslimitându-se la furnizorii de servicii de marketing, curierat, servicii de plata/ bancare.

ACORDUL

www.bookcity.ro  te informează  ți liber  ne furnizezi sau nu datele tale în formularul de comandă de pe Site sau în solicitările pe care ni le adresezi direct. Refuzul furnizării acestor date determina imposibilitatea onorarii Comenzilor.

Atunci când un Utilizator își creează un cont pe site-ul bookcity.ro, va primi comunicări comerciale din partea librăriei doar în măsură în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea Abonare Newsletter.

Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale. www.bookcity.ro va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completatăși Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. COMPACT S.A.  are obligația de a prelucraîn condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori.

PRELUCRAREA

Datele tale personale sunt prelucrate prin intermediul instrumentelor automatizate și pentru timpul strict necesar atingerii scopului pentru care au fost colectate.

Măsuri specifice de siguranță sunt adoptate pentru prevenirea folosirii nelegale și abuzive a datelor tale, precum și împotriva accesului neautorizat și pierderii acestora. 

DURATA

Vom păstra informațiile cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră cât timp aveți cont pe site-urile noastre, pentru timpul necesar onorarii comenzilor plasate de dumneavoastră sauîn cazul în care contactați departamentul relații cu clienții, pentru intervalul necesar procesării cererilor dumneavoastră.

Datele care sunt solicitate de către autoritățile române pot fi păstrate, pentru respectarea obligațiilor legale în relație cu compania noastră, chiar dacă contul dumneavoastră de utilizator a fost închis.

ACCESUL LA DATE

Datele colectate de la ține vor fi prelucrate numai cu scopul prevăzut în acest document și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Polițieinstanțele judecătoreșți și altor organe abilitate ale statuluiîn baza și în limitele prevederilor legale și  urmare a unor cereri expres formulate.

De asemenea, www.bookcity.ro  poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate anterior prin care garantează  aceste date sunt păstrate în siguranță și  furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvoltă programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și Serviciilor noastre, asigurători.

PROTECȚIA DATELOR

www.bookcity.ro  se angajează  mențină un standard ridicat de siguranță în ceea ce privește protecția și confidențialitatea datelor tale, în acord cu noile dezvoltări tehnologice.

De asemenea, îți garantăm  datele furnizate de tine vor fi prelucrate în condiții care  le asigure securitatea și confidențialitatea în sistemele noastre, conform standardelor impuse de legislația română în vigoare.

Deoarece siguranță transmisiilor de date prin intermediul internetului nu este absolută și nici nu poate fi garantată de nimeni, www.bookcity.ro  te sfătuiește  păstrezi parolele și datele de acces la site-ul nostru într-un loc sigur,  nu le dezvălui altor persoane, iar când te afli într-un punct de acces public la internet,  părăseșți sesiunile de lucru folosind opțiunea „Sign Out”, „Log Out”, „Ieșire”.

DREPTURI 

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: S.C. COMPACT S.A., cu sediul în Str. M. Kogălniceanu nr. 13, bl. C2, Brașov sau printr-un mail trimis la adresa info@bookcity.ro va puteți exercităîn mod gratuit, pentru o solicitare pe an vi se confirme faptul  datele personale sunt sau nu procesate.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: S.C. COMPACT S.A., cu sediul în Str. M. Kogălniceanu nr. 13, bl. C2, Brașov sau printr-un mail trimis la adresa info@bookcity.ro va puteți exercită dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

  • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date;
  • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.


MODIFICĂRI

www.bookcity.ro  își rezervă dreptul de a modifică oricând termenii prezentului acord, fără nicio formalitate și fără preaviz. Modificările vor fi afișate pe această pagină și vor avea efect imediat.

Cu stimă,
Echipa Bookcity.ro