Give Me 5

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Give Me 5”


Art.1    Organizatorul campaniei promoționale

1.1.      Organizatorul concursului este SC Compact SA, cu sediul in Bdul Mihail Kogalniceanu nr 13, Brasov, CUI RO1098692 numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2.      Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din Romania, urmând a fi disponibil pe site-ul www.bookcity.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.

1.3.      Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei Promoționale, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

Art.2    Denumire. Durata. Locul desfășurării

2.1.      Campania promoțională poartă denumirea “Give Me 5”.

2.2    Campania promoțională se desfășoară în perioada 01.06.2021 - 30.09.2021, pe site-ul www.bookcity.ro.                      

2.3.      Promoția este valabilă numai in limita stocului disponibil al produselor ce participă la prezenta Campanie Promoționala.

Art.3    Produse participante la Campania

3.1.      Obiectul Campaniei “Give Me 5” il reprezintă produsele comercializate in site-ul www.bookcity.ro în condițiile menționate în prezentul Regulament.

Art.4    Modul de desfășurare al Campaniei

4.1.      Campania “Give Me 5” este valabilă doar in perioada 01.06.2021 - 30.09.2021 si se aplica exclusiv pentru toate produsele din pagina www.bookcity.ro ce nu fac parte din alte campanii promotionale, in limita stocurilor disponibile.

4.2.      Codul voucheru-lui folosit este cel primit in librarie tiparit pe cardul “Give us hugs, we give you 5” (exemplu: GiveMe5Galati).

4.3.      Reducerea se aplica automat in cos, dupa aplicarea codului de reducere in rubrica “Cod voucher”. Reducerea aplicata este de 5% aplicata la preturile actuale din site. Promotia nu se cumuleaza cu alte promotii/oferte/vouchere.

Art.5    Dreptul și condițiile de participare

5.1.      Participanții trebuie să se înregistreze valid și să plaseze comenzile în intervalul în care Campania este în desfășurare.

Art.6    Dispoziții finale

6.1.      Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania oricând pe parcursul desfășurării acesteia cu informarea prealabilă a consumatorilor pe platforma www.bookcity.ro.

6.2.      Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi şi mențiuni din “Termeni şi Condiții” de pe www.bookcity.ro.

Art.7 Reclamatiile

7.1.      Orice reclamatie legata de desfasurarea concursului se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania. 

Reclamatiile se vor transmite electronic pe adresa de email info@bookcity.ro

 

www.bookcity.ro
1 iunie 2021